Get Adobe Flash player

Pretraživanje
Anketa
Mislite li da će e-knjiga potisnuti klasičnu knjigu u drugi plan?
da jer je dostupnija i jeftinija
ne-tiskana knjiga je stoljećima izvor znanja
neće utjecati jedna na drugu
Pogledajte rezultate
Kontakt podaci

HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA d.o.o.

Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385/01 6111 240

          +385/01 6112 716

          +385/01 6112 711

Fax:  +385/01 6112 718        


MB: 3859703

OIB: 58597177555

IBAN: HR4723600001101346739

SWIFT: ZABAHR2X


hrvatska-sveucilisna-naklada@zg.t-com.hrUDŽBENICI I PRIRUČNICI/ HRVATSKI JEZIKRb.

NASLOV DJELA

AUTOR

GOD.

CIJENA

1.

ANTONIMIJA U HRVATSKOME JEZIKU

Ljiljana Šarić

2007.

150,00

2.

CROATIAN GRAMMAR

Vinko Grubišić

2007.

130,00

3.

ČLAN U ENGLESKOME I GOVORNICI U HRVATSKOME                                                                NOVO!

L.Zergollern-Miletić

2014.

130,00

4.

ČTI RAZUMNO I LIPO
Ogledi o hrvatskoglagoljskoj srednjovjekovnoj književnosti

Marija - Ana Durrigl

2008.

130,00

5.

DRUGA HRVATSKA SKLADNJA

Ivo Pranjković

2001.

100,00

6.

HRVATSKA SKLADNJA (II. izdanje)

Ivo Pranjković

2002.

  Rasp.

7.
ELEKTROFORETSKE TEHNIKE ISTRAŽIVANJA PROTEINA
B. Balen, D.Pavoković,
P. Peharac Štefanić,     
M. Krsnik-Rasol
2011.
130,00

8.

FONOLOŠKI OPISI HRVATSKOGA JEZIKA
Glasovi, slogovi i naglasci

Zrinka Jelaska

2004.

  Rasp.

9.

FOUND IN TRANSLATION - HANDBOOK WITH EXERCISES

Mirna Bratulić

2010.

250,00

10.

FOUND IN TRANSLATION - TEACHER´S BOOK  

Mirna Bratulić

2010.

  50,00

11.

FRANJEVAČKO SPISATELJSTVO NA

HRVATSKOME JEZIKU

Ivo Pranjković

2008.

130,00

12.

GLAGOLI GOVORENJA:

Kognitivni modeli i jezična uporaba

Nina Tuđman Vuković

2010.

130,00

13.
GLAGOLJAŠKA MUKA KRISTOVA                        NOVO!
Antonija Zaradija Kiš,
Mateo Žagar
2014.
150,00
14.
GLAGOLJIČNA I  ĆIRILIČNA TABLA ZA DICU
Stjepan Damjanović
2007.
  50,00
15.
HRVATSKI CRKVENOSLAVENSKI JEZIK           NOVO!
S.Gadžijeva,A.Kovačević, M.Mihaljević, S.Požar, J.Reinhart, M.Šimić, J.Vince
2014.
250,00

16.

HRVATSKI JEZIČNI PUTOKAZI

Nives Opačić

2007.

  Rasp.

17.

HRVATSKI JEZIK, PRAVOPIS I JEZIČNA POLITIKA U NDH          

Marko Samardžija

2008.

280,00

18.

HRVATSKI  KAO  DRUGI I STRANI JEZIK

Zrinka Jelaska

2005.

150,00

19.

HRVATSKI U ZAGRADAMA

Globalizacijske jezične stranputice

Nives Opačić

2006.

130,00

20.

HRVATSKI NI U ZAGRADAMA

Globalizacijska jezična teturanja

Nives Opačić

2012.

130,00

21.

HRVATSKI ZA POČETNIKE 1
Udžbenik - IV. Izdanje                                                         

Čilaš-Mikulić, Gulešić-Machata, Pasini, Udier

2012.

180,00

22.

HRVATSKI ZA POČETNIKE 1
Vježbenica i gramatički pregled - II. Izdanje                      

Čilaš-Mikulić, Gulešić-Machata, Pasini, Udier

2009.

  70,00

23.

HRVATSKI ZA POČETNIKE 1  -  CD                             

Čilaš-Mikulić, Gulešić-Machata, Pasini, Udier

2007.

  60,00

24.

HRVATSKO MODNO - ODJEVNO NAZIVLJE       
Jezična analiza modnih časopisa od 1918. – 1941.

Vlatka Štimac

2008.

130,00

25.

IZMEĐU JAVNOSTI I PRIVATNOSTI
Knjižnice u vremenu e-knjige

AleksandraHorvat/

Daniela Živković

2012.

150,00

26.

IZ TRIJU STOLJEĆA  HRVATSKOG STANDARDNOG JEZIKA

Marko Samardžija

2004.

150,00

27.

INTERNET – POSLIJE ODUŠEVLJENJA                     

Đurđica Težak

2010.

130,00

28.

IZMEĐU REDAKA -  Studije o tekstu i diskursu              

Lada Badurina

2008.

130,00

29.

JAZIK HORVATSKI
Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova

 Anđela Frančić,
 Boris Kuzmić

2009.

120,00

30.

JEZIČNO KALKIRANJE U TEORIJI I PRAKSI

Prilog lingvistici jezičnih dodira

Marija Turk

2013.

265,00

31.

JEZIK, GOVOR I SPOZNAJA

Stančić, Ljubešić

1994.

  Rasp.

32.

JEZIK NA POZORNICI

Ana Kodrić

2013.

185,00

33.

JEZIK HRVATSKOGLAGOLJSKIH PAZINSKIH FRAGMENATA
M.Mihaljević,
J.Vince
2012.
150,00

34.

KAKO SE NA HRVATSKOM KAŽE WWW

Milica Mihaljević

2003.

  Rasp.

35.

KNJIŽEVNOST RANOG NOVOVJEKOVLJA U BOKI KOTORSKOJ                                                                      NOVO!

Viktorija Franić Tomić, Slobodan Prosperov Novak

2015.

185,00

36.

KONCEPTUALNA LEKSIKOGRAFIJA

Anja Nikolić-Hoyt

2004.

150,00

37.

MORFONOLOGIJA PREZENTSKE PARADIGME U HRVATSKOME   CRKVENOSTAROSLAVENSKOM JEZIKU                      

Sofija Gadžijeva

2012.

150,00

38.

LANGUAGE AND LANG. COMMUNICATION BARRIERS

Melita Kovačević - urednica

1995.

  10,00

39.

NA PUTU DO NAGLASNE NORME

-oprimjereno imenicama                                                      NOVO!

Blaženka Martinović

2014.

150,00

40.

NORMATIVNOST I VIŠEFUNKCIONALNOST U
HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU
A. Frančić, L.Hudeček,
M. Mihaljević
   2005.
  Rasp.

41.

NORMATIVNOST I VIŠEFUNKCIONALNOST U
HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU

A. Frančić, L.Hudeček,

M. Mihaljević

2006.

150,00

42.

NOVI JEZIČNI PUTOKAZI                                          NOVO!

Nives Opačić

2014.

155,00

43.

OD RAČUNALNOG ŽARGONA DO RAČUNALNOG NAZIVLJA
M.Mihaljević/
A.Halonja
2012.
150,00

44.

ONOMASTIČKE TEME (meki uvez)                             

Živko Bjelanović

2008.

250,00

45.

ONOMASTIČKE TEME (tvrdi uvez)                            

Živko Bjelanović

2008.

280,00

46.

PETNAEST RIJEČI

Pavao Pavličić

2011.

130,00

47.

POETIKA UMA                                                                  

M.Biti,
D.Marot Kiš

2008.

150,00

48.

PJESNI SLANE

Satirični spjevovi Antuna Gleđevića

L.Pleić Poje

2013.

165,00

49.

RAZUMJETI DRUGOGA
Kroatističke i talijanističke teme                                 NOVO!
Valnea Delbianco,
Sanja Roić
2014.
210,00

50.

RIJEČI NA GRANICI PUNOZNAČNOSTI

Snježana Kordić

2002.

  Rasp.

51.

RJEČNIK RAZLIKA IZMEĐU HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA

Vladimir Brodnjak

1992.

  40,00

52.

SINONIMIJA I SINONIMIČNOST U HRVATSKOME JEZIKU

Bernardina Petrović

2005.

 150,00

53.

SPLITSKE TEME - Kroatističke književno-povijesne teme

Ivan J. Bošković

2010.

130,00

54.

STARI PISCI HRVATSKI I NJIHOVE POETIKE

Dunja Fališevac

2007.

150,00

55.

STAROSLAVENSKI JEZIK

Stjepan Damjanović

2003.

  Rasp.

56.

STAROSLAVENSKI JEZIK  (V. izdanje)

Stjepan Damjanović

2005.

  70,00

57.

STRANO TIJELO PRIPOVIJESTI

Vladimir Biti

2000.

  30,00

58.

TEMATOLOŠKI OGLEDI                                                 

Davor Dukić

2008.

100,00

59.

TERMINOLOŠKI PRIRUČNIK

Milica Mihaljević

1998.

  Rasp.

60.

TEZAURUSNI PORTRET ČOVJEČJEGA TIJELA  
                                                                                                  NOVO! 
Anja Hoyt-Nikolić
2014.
150,00

61.

TISUĆLJEĆE HRVATSKOGA GLAGOLJAŠTVA  

Eduard  Hercigonja

2009.

150,00

62.

TRANSFER – Transferi u kulturi                                     

ur. Jasmina Vojvodić

2012.

150,00

63.

ZAJEDNIČKA POVIJEST HRVATSKIH NARJEČJA
1. Fonologija

Iva Lukežić

2012.

150,00

64.

ZAJEDNIČKA POVIJEST HRVATSKIH NARJEČJA
2. Fonologija                                                                          NOVO!

Iva Lukežić

2015.

185,00

65.

ŽIVOTINJSKI SVIJET U HRVATSKOJ I POLJSKOJ FRAZEOLOGIJI 1.

Ivana Vidović Bolt

2011.

150,00