Get Adobe Flash player

Pretraživanje
Anketa
Mislite li da će e-knjiga potisnuti klasičnu knjigu u drugi plan?
da jer je dostupnija i jeftinija
ne-tiskana knjiga je stoljećima izvor znanja
neće utjecati jedna na drugu
Pogledajte rezultate
Kontakt podaci

HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA d.o.o.

Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385/01 6111 240

          +385/01 6112 716

          +385/01 6112 711

Fax:  +385/01 6112 718        


MB: 3859703

OIB: 58597177555

IBAN: HR4723600001101346739

SWIFT: ZABAHR2X


hrvatska-sveucilisna-naklada@zg.t-com.hrUDŽBENICI I PRIRUČNICI/ HRVATSKI JEZIKRb.

NASLOV DJELA

AUTOR

GOD.

CIJENA

1.

ANTONIMIJA U HRVATSKOME JEZIKU

Ljiljana Šarić

2007.

150,00

2.

CROATIAN GRAMMAR

Vinko Grubišić

2007.

130,00

3.

ČLAN U ENGLESKOME I GOVORNICI U HRVATSKOME                                                             NOVO!

L.Zergollern-Miletić

2014.

130,00

4.

ČTI RAZUMNO I LIPO
Ogledi o hrvatskoglagoljskoj srednjovjekovnoj književnosti
Marija - Ana Durrigl
2008.
130,00

5.

DRUGA HRVATSKA SKLADNJA

Ivo Pranjković

2001.

100,00

6.

HRVATSKA SKLADNJA (II. izdanje)

Ivo Pranjković

2002.

  Rasp.

7.

ELEKTROFORETSKE TEHNIKE ISTRAŽIVANJA PROTEINA
B. Balen, D.Pavoković,
P. Peharac Štefanić,     
M. Krsnik-Rasol
2011.
130,00
8.
FONOLOŠKI OPISI HRVATSKOGA JEZIKA
Glasovi, slogovi i naglasci
Zrinka Jelaska
2004.
  Rasp.

9.

FOUND IN TRANSLATION - HANDBOOK WITH EXERCISES

Mirna Bratulić

2010.

250,00

10.

FOUND IN TRANSLATION - TEACHER´S BOOK  

Mirna Bratulić

2010.

  50,00

11.

FRANJEVAČKO SPISATELJSTVO NA

HRVATSKOME JEZIKU

Ivo Pranjković

2008.

130,00

12.

GLAGOLI GOVORENJA:

Kognitivni modeli i jezična uporaba

Nina Tuđman Vuković

2010.

130,00

13.

GLAGOLJAŠKA MUKA KRISTOVA                  NOVO!
Antonija Zaradija Kiš,
Mateo Žagar
2014.
150,00

14.

GLAGOLJIČNA I  ĆIRILIČNA TABLA ZA DICU

Stjepan Damjanović

2007.

  50,00

15.

HRVATSKI CRKVENOSLAVENSKI JEZIK      NOVO!

S.Gadžijeva,A.Kovačević, M.Mihaljević, S.Požar, J.Reinhart, M.Šimić, J.Vince

2014.

250,00

16.

HRVATSKI JEZIČNI PUTOKAZI

Nives Opačić

2007.

  Rasp.

17.

HRVATSKI JEZIK, PRAVOPIS I JEZIČNA POLITIKA U NDH          

Marko Samardžija

2008.

280,00

18.

HRVATSKI  KAO  DRUGI I STRANI JEZIK

Zrinka Jelaska

2005.

150,00

19.

HRVATSKI U ZAGRADAMA

Globalizacijske jezične stranputice

Nives Opačić

2006.

130,00

20.

HRVATSKI NI U ZAGRADAMA

Globalizacijska jezična teturanja

Nives Opačić

2012.

130,00

21.

HRVATSKI ZA POČETNIKE 1
Udžbenik - IV. Izdanje                                                         
Čilaš-Mikulić, Gulešić-Machata, Pasini, Udier
2012.
180,00
22.
HRVATSKI ZA POČETNIKE 1
Vježbenica i gramatički pregled - II. Izdanje                      
Čilaš-Mikulić, Gulešić-Machata, Pasini, Udier
2009.
  70,00

23.

HRVATSKI ZA POČETNIKE 1  -  CD                             

Čilaš-Mikulić, Gulešić-Machata, Pasini, Udier

2007.

  60,00

24.

HRVATSKO MODNO - ODJEVNO NAZIVLJE       
Jezična analiza modnih časopisa od 1918. – 1941.
Vlatka Štimac
2008.
130,00
25.
IZMEĐU JAVNOSTI I PRIVATNOSTI
Knjižnice u vremenu e-knjige
AleksandraHorvat/
Daniela Živković
2012.
150,00
26.
IZ TRIJU STOLJEĆA  HRVATSKOG STANDARDNOG JEZIKA
Marko Samardžija
2004.
150,00
27.
INTERNET – POSLIJE ODUŠEVLJENJA                     
Đurđica Težak
2010.
130,00
28.
IZMEĐU REDAKA -  Studije o tekstu i diskursu              
Lada Badurina
2008.
130,00
29.
JAZIK HORVATSKI
Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova
 Anđela Frančić,
 Boris Kuzmić
2009.
120,00
30.
JEZIČNO KALKIRANJE U TEORIJI I PRAKSI
Prilog lingvistici jezičnih dodira
Marija Turk
2013.
265,00
31.
JEZIK, GOVOR I SPOZNAJA
Stančić, Ljubešić
1994.
  Rasp.
32.
JEZIK NA POZORNICI
Ana Kodrić
2013.
185,00
33.
JEZIK HRVATSKOGLAGOLJSKIH PAZINSKIH FRAGMENATA
M.Mihaljević,
J.Vince
2012.
150,00
34.
KAKO SE NA HRVATSKOM KAŽE WWW
Milica Mihaljević
2003.
  Rasp.
35.
KONCEPTUALNA LEKSIKOGRAFIJA
Anja Nikolić-Hoyt
2004.
150,00
36.
MORFONOLOGIJA PREZENTSKE PARADIGME U HRVATSKOME   CRKVENOSTAROSLAVENSKOM JEZIKU                      
Sofija Gadžijeva
2012.
150,00
37.
LANGUAGE AND LANG. COMMUNICATION BARRIERS
Melita Kovačević - urednica
1995.
  10,00
38.
NA PUTU DO NAGLASNE NORME
-oprimjereno imenicama                                              NOVO!
Blaženka Martinović
2014.
150,00
39.
NORMATIVNOST I VIŠEFUNKCIONALNOST U
HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU
A. Frančić, L.Hudeček,
M. Mihaljević
   2005.
  Rasp.
40.
NORMATIVNOST I VIŠEFUNKCIONALNOST U
HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU
A. Frančić, L.Hudeček,
M. Mihaljević
2006.
150,00
41.
NOVI JEZIČNI PUTOKAZI                                  NOVO!       
Nives Opačić
2014.
155,00
42.
OD RAČUNALNOG ŽARGONA DO RAČUNALNOG NAZIVLJA
M.Mihaljević/
A.Halonja
2012.
150,00
43.
ONOMASTIČKE TEME (meki uvez)                             
Živko Bjelanović
2008.
250,00
44.
ONOMASTIČKE TEME (tvrdi uvez)                            
Živko Bjelanović
2008.
280,00
45.
PETNAEST RIJEČI
Pavao Pavličić
2011.
130,00
46.
POETIKA UMA                                                                  
M.Biti,
D.Marot Kiš
2008.
150,00
47.
PJESNI SLANE
Satirični spjevovi Antuna Gleđevića
L.Pleić Poje
2013.
165,00
48.
RAZUMJETI DRUGOGA
Kroatističke i talijanističke teme                                 NOVO!
Valnea Delbianco,
Sanja Roić
2014.
210,00
49.
RIJEČI NA GRANICI PUNOZNAČNOSTI
Snježana Kordić
2002.
  Rasp.
50.
RJEČNIK RAZLIKA IZMEĐU HRVATSKOG I    SRPSKOG JEZIKA
Vladimir Brodnjak
1992.
  40,00
51.
SINONIMIJA I SINONIMIČNOST U HRVATSKOME JEZIKU
Bernardina Petrović
2005.
 150,00
52.
SPLITSKE TEME - Kroatističke književno-povijesne teme
Ivan J. Bošković
2010.
130,00
53.
STARI PISCI HRVATSKI I NJIHOVE POETIKE
Dunja Fališevac
2007.
150,00
54.
STAROSLAVENSKI JEZIK
Stjepan Damjanović
2003.
  Rasp.
55.
STAROSLAVENSKI JEZIK  (V. izdanje)
Stjepan Damjanović
2005.
  70,00
56.
STRANO TIJELO PRIPOVIJESTI
Vladimir Biti
2000.
  30,00
57.
TEMATOLOŠKI OGLEDI                                                 
Davor Dukić
2008.
100,00
58.
TERMINOLOŠKI PRIRUČNIK
Milica Mihaljević
1998.
  Rasp.
59.
TEZAURUSNI PORTRET ČOVJEČJEGA TIJELA  
                                                                                            NOVO!         
Anja Hoyt-Nikolić
2014.
150,00
60.
TISUĆLJEĆE HRVATSKOGA GLAGOLJAŠTVA  
Eduard  Hercigonja
2009.
150,00
61.
TRANSFER – Transferi u kulturi                                     
ur. Jasmina Vojvodić
2012.
150,00
62.
ZAJEDNIČKA POVIJEST HRVATSKIH NARJEČJA
1. Fonologija
Iva Lukežić
2012.
150,00
63.
ŽIVOTINJSKI SVIJET U HRVATSKOJ I POLJSKOJ FRAZEOLOGIJI 1.
Ivana Vidović Bolt
2011.
150,00